Breadcrumb

Brokersko dilersko društvo Tesla Capital a.d. Beograd član je Fonda za zaštitu malih investitora koji organizuje i kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita > Link

Poštovani,

U skladu sa obavezom redovnog ažuriranja dokumentacije Klijenata koju sprovodimo na osnovu zakona i internih pravila Tesla Capital a.d. Beograd, pozivamo sve Klijente da počev od  01.06.2023. godine  ažuriraju svoju dokumentaciju kod Tesla Capital ad.

Sve dok dokumentacija klijenta kod Društva ne bude ažurirana, naša poslovna saradnja će biti ograničena do momenta ažuriranja iste.

Skrećemo Vam pažnju da nam obavezu da pribavimo, čuvamo i redovno ažuriramo...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD na dan dividende (15.04.2024. godine), da je dana 05.07.2024. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2023. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca METALAC HOME MARKET AD, da je dana 25.06.2024. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca METALAC HOME MARKET AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca METALAC-PROLETER AD GORNJI MILANOVAC, da je dana 07.03.2024. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca METALAC-PROLETER AD GORNJI MILANOVAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca ALUMINCO SAR AD, da je dana 06.03.2024. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca ALUMINCO SAR AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC, da je dana 28.12.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD na dan dividende (20.06.2023. godine), da je dana 27.12.2023. godine, na osnovu Odluke Izvršnog odbora o raspodeli dobiti za 2022. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija izdavaoca GOŠA FOM AD  na dan dividende (19.06.2023. godine), da je dana 18.12.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TRANSPORT VOŽDOVAC AD, da je dana 07.12.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TRANSPORT VOŽDOVAC AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PEGAZ AD IVANJICA, da je dana 27.11.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PEGAZ AD IVANJICA. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca VODOPRIVREDA AD, da je dana 06.11.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca AMS Osiguranje AD  na dan dividende (18.04.2023. godine), da je dana 25.10.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, počela isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca MESSER TEHNOGAS AD  na dan dividende (02.06.2023. godine), da će dana 20.10.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, početi isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA AD, da je dana 13.10.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca YUHOR - EXPORT AD, da je dana 25.09.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca YUHOR - EXPORT AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca METALOTEHNA TRADE AD, da je dana 11.09.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca METALOTEHNA TRADE AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca IMPOL SEVAL AD  na dan dividende (10.06.2023. godine), da će dana 23.08.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, početi isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici običnih akcija izdavaoca NIS AD na dan dividende (19.06.2023. godine), da će dana 24.08.2023. godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2022. godinu, početi isplata dividende akcionarima. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji...

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PROEL AD, da je dana 15.08.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PROEL AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i