Breadcrumb
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PZP POŽAREVAC AD POŽAREVAC, da je dana 22.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PZP POŽAREVAC AD POŽAREVAC. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se akcionari STARI TAMIS A.D. PANCEVO, koji su na dan 16.06.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija Drustva, da je dana 17.12.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MEDIAPRINT a.d. Kruševac, da je dana 09.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MEDIAPRINT a.d. Krusevac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca NAŠ STAN A.D. BEOGRAD da je dana 11.12.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca NAŠ STAN A.D. BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam licno dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se akcionari ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD, koji su na dan 29.05.2015.godine (dan dividende) bili vlasnici akcija Društva, da je dana 30.11.2015.godine, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se akcionari AMS OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD, koji su na dan 17.04.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija preferencijalnih akcija Drustva, da je dana 27.11.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem...
Obaveštavaju se akcionari ENERGOPROJEKT-ENTEL AD Beograd, koji su na dan 25.05.2015.godine(dan dividende) bili vlasnici akcija ENERGOPROJEKT-ENTEL-a AD Beograd, da je dana 13.11.2015.godine, na osnovu Odluke Skupštine akcionara o raspodeli godišnje dobiti Društva, počela isplata dividende za 2014.godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TP ZVEZDA ad, da je dana 27.10.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TP ZVEZDA ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Jugocentar ad, da je dana 20.10.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Jugocentar ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital da se menja radno vreme Društva tako da će počev od 02.11.2015. godine novo radno vreme Društva biti radnim danima od 08:00 do 16:00 časova
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca MEDELA AD VRBAS, da je dana 30.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca MEDELA AD VRBAS. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Jugotehna export-import ad , da je dana 23.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca Jugotehna export-import ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcijaAERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd na dan dividende za 2013. godinu (31.12.2013. godine), i na dan dividende i međudividende za 2014. godinu (31.12.2014. godine) da je dana 21.09.2015. godine počela isplata dividende za 2013. godinu, a dana 23.09.2015. godine isplata dividende i međudividende za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TEKO MINING Rakovac a.d. Ledinci, da je dana 17.09.2015. izvršen prinudni otkup akcija TEKO MINING Rakovac a.d.. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende (13.06.2015. godine), da je dana 31.8.2015. godine počela isplata dividende za akcije NIS a.d. Novi Sad za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Luka Dunav ad, da je dana 13.08.2015. izvršen prinudni otkup akcija Luka Dunav ad Pančevo. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca PRO GALVANO MIKROMETAL AD BEOGRAD, da je dana 30.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca PRO GALVANO MIKROMETAL AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Niška mlekara ad, da je dana 22.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Niška mlekara ad Niš. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Zastava Tapacirnica ad, da je dana 20.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Zastava Tapacirnica ad Kragujevac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Progres ad Mladenovac, da je dana 15.07.2015. izvršen prinudni otkup akcija Progres ad Mladenovac. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija