Breadcrumb
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija ALFA PLAM AD VRANJE na dan dividende (12.06.2015. godine), da je dana 30.06.2015. godine počela isplata dividende za Alfa Plam AD Vranje za 2014 godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca JUGOMETAL AD BEOGRAD, da je dana 24.06.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca JUGOMETAL AD BEOGRAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici Obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje serije A2015, da su dana 31.05.2015. navedene obveznice dospele na naplatu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od dospelih obveznica serije A2015.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Žitopromet-mlin ad Senta, da je dana 22.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Žitopromet-mlin ad Senta. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Over Atlantic Holding ad, da je dana 08.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Over Atlantic Holding ad. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Unior Components AD Kragujevac na dan dividende (23.04.2015. godine), da je dana 08.05.2015. godine počela isplata dividende za Unior Components AD Kragujevac za 2014. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca Usluga ad Beograd, da je dana 07.05.2015. izvršen prinudni otkup akcija Usluga ad Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca INTERSILVER A.D. ZEMUN, da je dana 08.04.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca INTERSILVER A.D. ZEMUN. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca KONSTRUKTOR AD NOVI SAD, da je dana 08.04.2015. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca KONSTRUKTOR AD NOVI SAD. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija BETONJERKA a.d. Čačak, da je dana 09.03.2015. izvršen prinudni otkup akcija BETONJERKA a.d. Čačak. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudne prodaje akcija.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Goša Montaža a.d. Velika Plana na dan dividende (04.06.2014. godine), da je dana 16.12.2014. godine počela isplata drugog dela dividende (50%) za akcije Goša Montaža a.d. Velika Plana za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se...
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija Energoprojekt Holding a.d. Beograd na dan dividende (30.05.2014. godine), da je dana 15.12.2014. godine počela isplata dividende za akcije Energoprojekt Holding a.d. Beograd za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši...
Dana 05.12.2014. donet je novi Pravilnik o tarifi BDD Tesla Capital a.d. Beograd, koji stupa na snagu i primenjuje se u roku od sedam dana od dana objave na web sajtu Društva.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende (20.06.2014. godine), da je dana 25.11.2014. godine počela isplata dividende za akcije NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan dividende (15.04.2014. godine), da je dana 27.11.2014. godine počela isplata dividende za preferencijalne akcije AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im...
Broj telefona za telefonsko davanje naloga je +381 11 30 20 045
Tri brokerske kuće East West Invest, Citadel Securities i AC-Broker napravile su najveći brokerski merdžer u Srbiji. Nova brokerska kuća od 29.11. 2013. godine posluje pod imenom Tesla Capital