Breadcrumb
Dana 05.12.2014. donet je novi Pravilnik o tarifi BDD Tesla Capital a.d. Beograd, koji stupa na snagu i primenjuje se u roku od sedam dana od dana objave na web sajtu Društva.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende (20.06.2014. godine), da je dana 25.11.2014. godine počela isplata dividende za akcije NIS a.d. Novi Sad za 2013. godinu. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata dividende.
Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital koji su bili vlasnici preferencijalnih akcija izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan dividende (15.04.2014. godine), da je dana 27.11.2014. godine počela isplata dividende za preferencijalne akcije AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Klijenti koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital,  potrebno je da nam dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im...
Broj telefona za telefonsko davanje naloga je +381 11 30 20 045
Tri brokerske kuće East West Invest, Citadel Securities i AC-Broker napravile su najveći brokerski merdžer u Srbiji. Nova brokerska kuća od 29.11. 2013. godine posluje pod imenom Tesla Capital