Breadcrumb

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC, da je dana 28.12.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.