Breadcrumb

Poštovani,

U skladu sa obavezom redovnog ažuriranja dokumentacije Klijenata koju sprovodimo na osnovu zakona i internih pravila Tesla Capital a.d. Beograd, pozivamo sve Klijente da počev od  01.06.2023. godine  ažuriraju svoju dokumentaciju kod Tesla Capital ad.

Sve dok dokumentacija klijenta kod Društva ne bude ažurirana, naša poslovna saradnja će biti ograničena do momenta ažuriranja iste.

Skrećemo Vam pažnju da nam obavezu da pribavimo, čuvamo i redovno ažuriramo podatke i dokumentaciju naših klijenata nameće kako zakonska tako i interna regulativa Tesla Capital-a, pa se nadamo da ćete nas u što skorijem roku kontaktirati i sprovesti predmedno ažuriranje.

Unapred Vam se zahvaljujemo i napominjemo da Vam svakako stojimo na raspolaganju za sve informacije u vezi gore navedenog.

Vaš Tesla Capital AD Beograd