Breadcrumb

Obaveštavaju se klijenti BDD Tesla Capital, vlasnici akcija izdavaoca TELEFONKABL AD, da je dana 11.04.2023. izvršen prinudni otkup akcija izdavaoca TELEFONKABL AD. Akcionari koji nemaju ažuriranu dokumentaciju u BDD Tesla Capital, potrebno je da nam lično dostave kopiju važeće lične karte (očitane ako je sa čipom) i kopiju kartice banke sa brojem računa na koji žele da im se izvrši isplata novca od prinudnog otkupa akcija.