Breadcrumb
Services

Inicijalne javne ponude (IPO)

Naša brokerska kuća pruža izuzetnu uslugu u vođenju klijenata kroz proces inicijalne javne ponude (IPO), osiguravajući besprekorno i uspešno iskustvo. Od početne konsultacije do podrške nakon IPO-a, naš stručni tim pruža sveobuhvatnu pomoć u savladavanju kompleksnog procesa izlaska na berzu.

Sa sveobuhvatnim poznavanjem industrije i mrežom strateških partnerstava, pružamo dragocene uvide u proces IPO-a, pomažući klijentima da donose informisane odluke o vrednovanju i pozicioniranju na tržištu. Naši stručnjaci za IPO su posvećeni maksimiziranju mogućnosti i dostizanju optimalnih rezultata za naše klijente.

Services

Korporativno restrukturiranje

Tesla Caital a.d. nudi različita rešenja za optimizaciju vaše korporativne strukture, kao što su promena pravne forme, spajanja, odvajanja i reorganizacije, a sve radi poboljšanja Vaše operativne efikasnosti, otključavanja unutrašnje vrednosti i usklađivanja sa strateškim ciljevima.

Services

Ponude za preuzimanje

Tesla Caital a.d. pruža stručno vođenje i podršku tokom celog procesa preuzimanja, pomažući klijentima u proceni, strukturiranju i sprovođenju ovih transakcija radi maksimiziranja njihovog investicionog potencijala i postizanja njihovih strateških ciljeva.

Services

Emitovanje finansijskih instrumenata

Tesla Capital ad Vam obezbeđuje da proces registracije hartija od vrednosti bude u potpunosti u skladu sa propisima i zahtevima koje su postavili relevantni regulatorni organi. To uključuje podnošenje potrebne dokumentacije, obelodanjivanje relevantnih informacija, kao i finansijskih informacija, kako bi pokazali usklađenost sa pravnim i regulatornim okvirom.

Naša kompanija će Vam takođe pomoći u ovom procesu, tako što će delovati kao posrednik između klijenta i regulatornih organa, kao i pomažući klijentima u pripremi i podnošenju potrebne dokumentacije radi registracije finansijskih instrumenata kod Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i listiranja na Belex-u.

Services

Uključivanje akcija akcionarskih društava na organizovano tržište

Naša brokerska kuća pruža sveobuhvatnu pomoć u vođenju kompanija kroz proces listiranja na berzi. Od pripreme potrebne dokumentacije do saradnje sa regulatornim telima, obezbeđujemo bezprekorno i uspešno listiranje, pružajući kompanijama unapređen pristup tržištima kapitala i povećanu vidljivost među investitorima.

Services

Istraživanje i analitika

Naša usluga Istraživanja i Analitika predstavlja jednu od osnova naše kompanije, pružajući klijentima detaljne uvide u finansijska tržišta i investicione prilike.

Sa posvećenim timom iskusnih analitičara, naša usluga Istraživanja i Analitike nudi temeljna istraživanja tržišta i pruža analizu na osnovu obrađenih podataka, kako bi pomogla klijentima da donesu investicione odluke na bazi pravih informacija.

Dostavljamo pravovremene i relevantne izveštaje o istraživanju, trendovima na tržištu i ekonomske prognoze, kako bismo osnažili naše klijente sa znanjem koje im je potrebno da ostanu korak ispred u svetu finansija.

Services

Pravno savetovanje i savetovanje o usklađenosti

Naša usluga Pravno savetovanje i savetovanje o usklađenosti je vaš pouzdan partner koja osigurava da vaša organizacija ne samo da ispunjava sve pravne obaveze, već takođe posluje u skladu sa najvišim standardima usklađenosti.

Naše savetodavne usluge prilagođavamo jedinstvenim potrebama i izazovima vašeg poslovanja, obezbeđujući praktična i efikasna rešenja.

Specijalizovani smo da pomažemo preduzećima da se pridržavaju propisa koji se stalno razvijaju, uključujući Zakon o tržištu kapitala, Zakon o privrednim društvima i MiFID II direktivu, kako bismo osigurali da vaše poslovanje uvek bude u skladu sa najnovijim zahtevima.

 

Services

Ostale korporativne usluge

Tesla Capital a.d. obezbedjuje sprovodjenje i drugih aktivnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije: prinudne otkupe, otkupe sopstvenih akcija, otudjenje sopstvenih akcija, smanjenje i povećanje osnovnog kapitala akcionarskih društava i druge korporativne usluge, u skladu sa potrebama i zahtevima korporativnih klijenata.