Zašto Tesla Capital?

Usluge

Na Beogradskoj berzi nudimo Vam sledeće investicione proizvode:
 • Akcije
 • Obveznice stare devizne štednje
 • Trezorski zapisi Republike Srbije (primarno tržište)
Na više od 100 svetskih tržišta nudimo Vam sledeće investicione proizvode:
 • Akcije
 • Fjučersi – terminski ugovori
 • savetovanje kupca i/ili prodavca u postupcima spajanja i preuzimanja preduzeća
 • identifikacija ciljnog društva za strategijsko preuzimanje ili identifikacija strategijskog partnera radi spajanja
 • procena vrednosti društva
 • sveobuhvatna dijagnostička analiza ciljne transakcije
 • procena rizika transakcije i mere za smanjenje rizika
 • akviziciona strategija i struktura transakcije
 • povezivanja i pregovori sa nadležnim državnim organima i agencijama
 • pomoć u pregovorima sa vlasnicima/akcionarima i menadžmentom ciljnog preduzeća
 • priprema investicione dokumentacije
 • podrška u toku finalizacije i ispunjenja transakcije
 • uspostavljanje kontakta sa Agencijom za privatizaciju u cilju praćenja aktivnosti vezanih za ciljno preduzeće,
 • slanje pisma o zainteresovanosti u ime i za račun klijenta,
 • finansijski i pravni konsalting subjekta privatizacije,
 • zastupanje klijenta na samoj aukciji i
 • pružanje savetodavnih usluga vezanih za aktivnosti nakon kupovine preduzeća na javnoj aukciji
 • korporativno upravljanje
 • uključivanje na organizovano tržište
 • emisija hartija od vrednosti
 • agent emisije
 • Pružanje svih raspoloživih informacija o kompanijama u formi specijalizvanih anlitičkih izveštaja
 • Finansijske i ostale analize izrađuju se prema posebnim zahtevima klijenata
 • Procena vrednosti kompanija

Upoznajte naš tim